Jolanta Dymek-Walczewska Adwokat

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka programu Erasmus-Socrates na uczelni przyjmującej University of Copenhagen. Ukończyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach. Świadczy usługi dla podmiotów działających w obszarze mediów, prasy, reklamy, filmu. Doradza w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, prawa prasowego oraz prawa mediów. Wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, w tym czci, renomy, prywatności. Doradza osobom publicznie znanym w zakresie ochrony ich wizerunku. Sporządza, analizuje oraz opiniuje umowy, w szczególności w zakresie nabycia praw autorskich i umowy licencyjne. Prowadzi procesy sądowe m.in. z zakresu ochrony praw autorskich i wynagrodzeń autorskich, ochrony dóbr osobistych, zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rejestracji i ochrony znaków towarowych. Doradza w sprawach rodzinnych, w tym w szczególności w sprawach o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską oraz kontakty z dzieckiem. Prowadzi procesy z zakresu prawa karnego.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jolanty Dymek-Walczewskiej

Powstała po to, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów w zakresie fachowości i szybkości podejmowanych działań. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych.

Obszary praktyki

  • prawo autorskie
  • znaki towarowe
  • dobra osobiste
  • prawo prasowe
  • prawo umów
  • spory sądowe
  • prawo rodzinne
  • prawo spółek
  • prawo pracy
  • prawo karne

Kancelaria świadczy usługi dotyczące zapewnienia maksymalnej ochrony prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Rozwiązujemy wszelkie spory wynikające z naruszania praw autorskich oraz praw pokrewnych. Doradzamy w opracowaniu umów licencyjnych oraz przenoszących majątkowe prawa autorskie. Jednocześnie zapewniamy przedsiębiorcom ochroną prawną przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria dysponuje rozległym doświadczeniem w zakresie prawa prasowego oraz zagadnień ochrony dóbr osobistych. Doradztwo w tej dziedzinie należy do głównych specjalizacji Kancelarii.
W tym zakresie świadczymy usługi nie tylko na rzecz wydawnictw prasowych, ale także na rzecz podmiotów, których renoma lub dobre imię zostały naruszone przez media.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych zarówno w imieniu osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Praktyka sądowa stanowi jeden z ważniejszym elementów działalności Kancelarii.

Kancelaria oferuje reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Kancelaria pomaga w prowadzeniu m.in. sporów powstałych na tle wykonywania różnego rodzaju umów, sporów z zakresu prawa rzeczowego, odszkodowawczego, rodzinnego, spadkowego.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych i opiekuńczych. Sprawy rodzinne dotykają najważniejszych sfer życia, często towarzyszą im ogromne emocje, dlatego też Kancelaria oferowaną pomoc prawną prowadzi kompleksowo tak, by Klient w trudnych chwilach nie musiał skupiać się na formalnościach. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w sprawach o:

– rozwód i separację;

– ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków;

– podział majątku wspólnego;

– alimenty;

– przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej;

– ustalenie kontaktów z dzieckiem i ich egzekwowanie.

W powyższym zakresie Kancelaria prowadzi mediacje i rozmowy ugodowe.

Kancelaria oferuje Państwu profesjonalną pomoc prawną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, zarówno w zakresie obsługi bieżącej działalności spółek, jak też w odniesieniu do realizacji poszczególnych projektów, obsługi prawnej organów spółek kapitałowych, w tym zagadnień korporacyjnych związanych z ich organizacją i funkcjonowaniem. Kancelaria zajmuje się także reprezentacją w sporach między wspólnikami lub akcjonariuszami.

Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari

Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy niż skazać niewinnego

Reprezentacja Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym, w tym:

– uczestniczenie w czynnościach przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym na policji i w prokuraturze;

– obrona we wszystkich rodzajach postępowań;

– sporządzanie pism procesowych, w tym apelacji oraz kasacji;

– reprezentacja pokrzywdzonego, sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania lub jego umorzeniu, reprezentacja przed Sądem.

kancelaria1
jewellery_grid9_engagement_watches